Powieksz

 

ArbForest prowadzi badania nad innowacyjną metodą pozyskiwania drewna w rębniach częściowych. 

Zrównoważona i wielofunkcyjna gospodarka leśna, oparta na podstawach ekologicznych jest dużym wyzwaniem dla współczesnego leśnictwa. W ostatnich latach coraz większy nacisk kładzie się na stosowanie technologii prac oraz środków technicznych, mających jak najmniejszy ujemny wpływ na środowisko leśne. Aby sprostać stawianym wymaganiom opracowaliśmy metodę polegającą na okrzesaniu drzew przed ścinką. Jej celem jest zmniejszenie uszkodzeń w drzewostanie pozostającym po wykonaniu cięć.

 

Innowacyjny proces pozyskiwania drewna pozwala zmniejszyć ilość uszkodzeń o około 50%. Dzięki temu metoda ta spełnia wymagania ekologiczne i ekonomiczne.