Powieksz

Pielęgnacja drzew

Wszystkie prace polegające na pielęgnacji drzew wykonujemy z wykorzystaniem sprzętu arborystycznego. Podczas wejść na drzewo nie używamy drzewołazów. Dzięki takiej technice  zabiegi pielęgnacyjne mogą być wykonywane w całej koronie drzewa (niezależnie od wysokości i rozmiaru korony drzewa) i w trudno dostępnych miejscach (parki, cmentarze, sąsiedztwo  zabudowań i cieków wodnych).


W zakres pielęgnacji drzew wchodzą:
•    cięcia poprawiające statykę drzewa, korekcyjne, mające na celu ograniczenie ryzyka złamania lub wywrotu
•    cięcia prześwietlające, usuniecie krzyżujących się gałęzi
•    usuwanie gałęzi, które kolidują z otaczającą je infrastrukturą (linie energetyczne, budynki itp.)
•    usuwanie martwych (posusz) lub osłabionych konarów, które są zagrożeniem dla ludzi
•    usuwanie gałęzi i konarów zainfekowanych przez choroby
•    usuwanie gałęzi i konarów złamanych w czasie burz i opadów śniegu
•    kształtowanie koron drzew na kształt brył geometrycznych (kula, prostopadłościan, stożek)
•    prowadzenie drzew od młodości (cykliczne np. co dwa lata monitorowanie drzew powierzonych naszej opiece i wykonywanie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych);


Pamiętajmy, że niewłaściwe przycinanie drzew prowadzi do ich obumierania a w konsekwencji do  ich wycięcia.
Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli ocenić kondycję Twoich drzew i zaproponować odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne!