Powieksz

Inwentaryzacja drzew

Inwentaryzacja drzewostanu powinna być wykonana zanim zostaną rozpoczęte prace przy drzewach. Dzięki niej możemy podjąć odpowiednie decyzje dotyczące pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni.