Powieksz

Ekspertyzy dendrologiczne

Wykonanie ekspertyz dendrologicznych stanowi zasadniczy przegląd drzewostanu i określenie gatunków i parametrów drzew.
Określamy aktualny stan drzewa, wykonujemy dokumentację fotograficzną. Po takim rozpoznaniu, tworzymy odpowiednią listę czynności z zalecanymi pracami na danym drzewie.
Wczesne rozpoznanie zagrożeń wynikających z niestabilnych lub zbutwiałych drzew i konarów pozwala zapobiec poważnym szkodom materialnym.